Wat kan Blokbeheer voor uw VvE betekenen

Blokbeheer is een veelzijdig jong dynamisch bedrijf dat in meerdere facetten van het vastgoed actief is, waaronder ook VvE beheer. Wij streven ernaar om de VvE zo transparant mogelijk te houden. U heeft als lid van de VvE een optimaal inzicht in de stand van zaken en wij zorgen voor goed voorbereide en korte vergaderingen. Wij noemen dit het ontzorgen van het vastgoed.

Klik hier voor een overzicht van onze diensten 

Het komt regelmatig voor dat iemand een appartement koopt of al geruime tijd in een appartement woont, zonder ooit iets van de VvE te vernemen. Dan is er sprake van een slapende of stille VvE. De VvE functioneert niet zoals het wettelijk behoort. Goed plannen en uitvoeren van onderhoud is er dan veelal niet bij. Soms is er ook geen collectieve opstalverzekering en dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor de eigenaren. Als er geen onderhoud wordt gepleegd, verpaupert het pand. De waarde van de appartementen en het complex daalt. Dat is niet nodig, want met een gezamenlijke aanpak valt veel te bereiken. 

Elke appartement eigenaar is verplicht om samen met de andere eigenaren het gebouw goed te onderhouden. Sinds 2008 is iedere VvE verplicht een reservefonds voor groot toekomstig onderhoud te hebben. Tevens is iedere VvE wettelijk verplicht (2009) om ingeschreven te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel