Schademeldingen

Inbraak en vernieling

Is er ingebroken en/of iets aan uw woning vernield door derden, neem dan meteen contact met ons op. Doe altijd aangifte bij de politie en zeg erbij dat het om een huurwoning van Blokbeheer gaat. Daarna stuurt  u een kopie van het proces verbaal naar ons. Wij herstellen de schade aan de woning zelf. Hebben uw eigendommen schade opgelopen, dan schakelt u uw eigen inboedelverzekeraar in. Zij helpen u verder op weg.

Brand

Uw eerste zorg is natuurlijk de brandweer bellen. Daarna belt u ons. We komen zo snel mogelijk met onze brandverzekeraar langs om de schade aan de woning zelf op te nemen. Hebben uw eigendommen schade opgelopen, dan schakelt u uw eigen inboedelverzekeraar in. Houd er rekening mee dat u niet meteen kunt opruimen. Dat mag pas na toestemming van ons, politie, brandweer, verzekeraar of de schade-expert. Eerst moet namelijk de totale omvang van de schade worden vastgesteld.

Storm

Is uw woning beschadigd door storm, dan meldt u dat als een reparatieverzoek. Hebben uw eigendommen schade opgelopen, dan schakelt u uw eigen inboedelverzekeraar in. 

Schade aan uw eigendommen tijdens onderhoud 

Voor groot onderhoud en andere technische werkzaamheden in en aan uw woning schakelen wij altijd erkende bedrijven in, waarvan we weten dat ze zorgvuldig werken. Toch kunnen uw spullen beschadigd raken. U meldt deze schade binnen 24 uur schriftelijk bij ons én bij het bedrijf dat het werk uitvoerde. 

Schade aan de woning door u of door derden

Loopt uw woning schade op door derden dus niet door ons of een bedrijf dat in onze opdracht werkt dan meldt u ons dat zo snel mogelijk. Zijn uw eigendommen beschadigd, dan moet u de veroorzaker aansprakelijk stellen. Zelf veroorzaakte schade dient u ook zelf te herstellen.