Technisch beheer

Aangaande technisch beheer kunt u van Blokbeheer het volgende verwachten:

 • Verrichten van inspectie bij mutatie en vastleggen van schade.
 • Verrichten van inspectie bij klachten.
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties.
 • Afhandeling van onderhoudklachten.
 • Opstellen van jaar- en meerjaren onderhoudsbegrotingen.
 • Uitbrengen van onderhoudsvoorstellen.
 • Offerteaanvragen, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering  van onderhoudswerkzaamheden.
 • Controle van ingediende nota’s.
 • Verzorgen van oplevering en toezicht houden op garantieverplichtingen.
 • Afsluiten en marktconform houden van onderhoudscontracten.
 • Toezicht houden op goede uitvoering van de onderhoudscontracten.

  

Wij bieden u een passend pakket gebaseerd op uw wensen. Voor verdere informatie of voor een passende offerte kunt u contact met ons opnemen.