Beheer is ontzorgen 

Als vastgoed eigenaar besteedt u veel tijd aan het beheer daarvan. De verhuur, het onderhoud, de verzekeringen. Er moet veel gebeuren om uw panden goed te onderhouden en leegstand te voorkomen. Wij regelen dit allemaal en nog veel meer. Volledig vastgoedbeheer van A tot Z noemen wij dit. Wij nemen de zorg voor u uit handen.


 

Fiscaal

Ook fiscaal gezien kan uitbesteding van het beheer over uw vastgoedbelegging(en) verstandig zijn. Zoals bekend worden vastgoedbeleggingen voor particuliere beleggers in principe fiscaal belast in ‘box 3 beleggingen’. Effectief resulteert dit in een heffing van 1,2% (30% heffing over fictief rendement van 4%) over het (positieve) netto vermogen dat in box 3 valt. Echter, wanneer de particuliere belegger zich te zeer inspant om dit ‘vermogensbeheer’ actief te beïnvloeden, kan dit tot gevolg hebben dat de Belastingdienst deze activiteiten betitelt als ‘meer dan actief vermogensbeheer’. In dat geval zal het inkomen uit het onroerend goed worden belast in box 1 (winst uit onderneming), tegen het progressieve belastingtarief van (maximaal) 52% (het werkelijke rendement wordt belast). 

Kortom, de Belastingdienst vereist een ‘passieve’ houding van de particuliere belegger om in aanmerking te komen voor box 3. Wanneer een particuliere belegger dus zowel een laag fiscaal regime wenst (box 3) alsmede actief vastgoed (vermogens)beheer nastreeft, doet hij/zij er goed aan het vastgoedbeheer uit te besteden aan derden. Hiermee wordt het risico op fiscale box 1-behandeling eenvoudig voorkomen.    (bron: Rotvast)